T R E Ć A
G I M N A Z I J A
Treća gimnazija u Sarajevu počela je odgojno-obrazovni rad 1948. godine. Osnivač škole je grad Sarajevo. Školska zgrada izgrađena je u najljepšem dijelu Sarajeva, prelijepoj aleji kestenova i lipa, u Vilsonovom šetalištu. Tokom svog postojanja doživljavala je promjene imena i usmjerenja. U Školskom ljetopisu zabilježeno je da se zvala Državna niža realna gimnazija, Državna nepotpuna realna gimnazija, Državna druga mješovita gimnazija, Državna peta gimnazija, pa Treća gimnazija u Sarajevu, Gimnazija "Braća Ribar", te Škola za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje "Braća Ribar". Od 1991.godine ponovo je Treća gimnazija. Pročitajte više...